Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2012

mrskiteek
2001 c613
Reposted byanuarsalvadorsvdwsubarashihabitit
mrskiteek
0875 31da
Reposted bykogsfadenbmorbid
mrskiteek
0871 064d
Reposted byhurra hurra

June 13 2012

mrskiteek
4375 7ea9
Reposted fromrycho rycho

May 26 2012

mrskiteek
Kłopot z życiem polega na tym, że nie ma okazji go przećwiczyć i od razu robi się to na poważnie.
— T. Pratchett
Reposted fromkulkaszpulka kulkaszpulka viapratchett pratchett
mrskiteek
Podstawowy dogmat wiary drzewnej religii brzmiał: jeśli drzewo (...) było drzewem naprawdę dobrym, kiedyś dostąpi reinkarnacji jako pięć tysięcy rolek papieru toaletowego.
— T. Pratchett
Reposted fromabsynthe absynthe viapratchett pratchett
mrskiteek
8707 ba82
Reposted byjbeangriberduzedziecko
mrskiteek
8629 97dc
Reposted byjbeanimagineallthepeoplesmyrrrGunToRun

May 15 2012

mrskiteek
2899 94b4
mrskiteek
2874 de1e

May 12 2012

mrskiteek
9561 141f

May 04 2012

mrskiteek
2248 351a
mrskiteek
2190 0f3c
Reposted bykikikingakingakingakinga
mrskiteek
2154 1e5b
Reposted byunfinishedsympathy unfinishedsympathy

May 01 2012

mrskiteek
3696 c96a

March 24 2012

mrskiteek
7856 d32e

March 08 2012

mrskiteek
2742 1c3a
Reposted byteisei teisei

February 25 2012

mrskiteek
5882 8b7a
Reposted byblondilubieagemalypotworekmirabellmischa012hahatDiabelskazyj-kolorowosarkastycznawersjakieszonkowarycho
mrskiteek
5848 0586
Reposted bygriberrunthistown2kostkaczekolady
mrskiteek
5787 15a9
Reposted byautsajderka autsajderka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl